Guldköp / Materialinköp

Varför ha en massa papper vid sidan om, när du kan samla allt på ett ställe?

Film guldinköp

Guldköp / Materialinköp begagnade varor

Skapa inköpsnota
Inköpsnota med beskrivning och vikt till kunden
Inköpsnota underskriven av kund till guldsmeden
Inköpsnota redo att skickas till polismyndighet
Automatisk summering av varje inköp
Identifiering med personnummer
Underlag för bokföringen med finguldshalt angiven på inköpt guld över period eller dag.
Möjlighet att lägga till bild till inköpet

Tryggt och säkert

Godkända underlag för guldköp

Guldinköpsfunktionen innebär att du får ut underlag för underskrift av kunden. Ett till butiken, ett till kunden och ett som du har för polisen. Du kan enkelt spara ner detta för att mejla till just din polismyndighet.

Det går även att fota smycken och lägga till inköpet, ifall det skulle bli någon tvist eller tvivel i framtiden kan det kännas skönt för både dig och kunden.

Skyldigheter för dig som handlare enligt polisen

Det finns vissa skyldigheter för handlare som köper "begagnade varor".

"Du måste föra anteckningar om de varor som du köpt eller tagit emot i din verksamhet. Du är skyldig att på begäran lämna anteckningarna och övriga handlingar som avser mottagna varor till polisen. Polisen kan också begära att du undersöker om du tagit emot särskilda begagnade varor och om du har dem kvar."

Du måste ge polisen tillträde till utrymmen där du har din verksamhet. Polisen har också rätt att granska din bokföring och övriga handlingar.

Du måste vänta en månad från det att du mottagit en vara till dess du lämnar den vidare eller bearbetar den. Du får inte ta emot begagnade varor av någon som

  • är okänd för dig och inte kan styrka sin identitet med pass, körkort eller annan id-handling.
  • är under 18 år och saknar bevis för att han eller hon har rätt att förfoga över varan
  • är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel." 

    Källa: Polisen.se

 

Rapport för bokföring med finguldshalt

Allt är färdiguträknat och klart på dina bokföringsunderlag. Du behöver inte själv räkna ut finguldshalt, utan det gör programmet.

Kontakta oss för mer information

Laddar
Ditt meddelande har skickats. Tack!